KIRIL APOSTOLOV
Изрони се троха по троха,
    по празните маси.
Избърсаха...

    А той отново беше хляб.
АВТОПОРТРЕТ
Край кичесто дърво със дързък плод,
от мъдрости и притчи за доброто,
поетът – пълен идиот
усмихнал се и изгорил дървото

     преди да си отиде...
Сега ще падна,
сигурен съм вече,
отново се превърнах
     в хвърлен камък.

ЖИВОПИС

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ЛОГО ДИЗАЙН